Historisch Genootschap Redichem  
Wie zijn wij?
Wij zijn een vereniging van Renkumers. We zijn als Historisch Genootschap Redichem (HGR) opgericht op 5 juni 1996. Daarvoor waren we een genealogische vereniging sinds 1983. Het HGR wil de geschiedenis van de 6 dorpen in de gemeente Renkum, levend houden.
bijgewerkt:  september 2019
Lid of Donateur worden.

Samenvatting jaarverslag 2018

Mocht Facebook niet goed openen, meldt u dan eerst gewoon aan bij Facebook op een andere website of pagina. En gebruik dan Facebooks zoekmachine met de term Redichem.

Zo'n 5000 foto's uit onze omgeving op Flickr. Gesorteerd in 81 verschillende albums.
22 september 2019
11:00 - 12:45 uur.
Wandeling naar het Jagershuis, Fonteinallee - Italiaanseweg, Doorwerth
Op zondag 22 september 2019 vertelt ons lid Hans Braakhuis over de rijke historie van het verdwenen Jagershuis. De wandeling start op de parkeerplaats bij kasteel Doorwerth.
Het Jagershuis stond van 1898 tot 1944 op de hoek van de Fonteinallee en de Italiaanseweg. Vanaf 1920 tot en met 1944 wordt het Jagershuis bewoond door de Rotterdamse chocolafabrikant Driessen en zijn gezin. Op zondag 17 september 1944 ziet hij de vliegtuigen voor de Airborne landingen aankomen.
Later is het Jagershuis, het Kasteel en alle bebouwing op de Fonteinallee en de Duno al volledig kapot geschoten door geallieerde troepen die op de Duitsers schieten in gebouwen die uitzicht hebben op de dan bevrijdde Betuwe. De heer Driessen heeft over deze periode een dagboek geschreven, dat in bewaring is bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).
Tijdens de wandeling hoort u over het Jagershuis en de bijgebouwen, aangevuld met kaarten en foto’s. Als u wilt deelnemen aan de wandeling is het aan te bevelen om alvast dit dagboek van Driessen vooraf te lezen. link dagboek
De route gaat naar één van de hoogste punten van de Duno. Wandelschoenen voor de onverharde paden zijn aan te bevelen. Niet geschikt voor rollators, rolstoelen e.d. Honden kunnen mee, mits aangelijnd.
Tijd: vertrek om 11:00 uur. Duur: ruim 1,5 uur.
Startlocatie: parkeerplaats Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2b, 6865 ND Doorwerth
Deelname gratis voor leden en donateurs van de Stichting Heemkunde Renkum en Historisch Genootschap Redichem.
5 oktober 2019
vanaf 13:30 -14:00 uur

We werken als Historisch Genootschap Redichem regelmatig samen met de Stichting voor Heemkunde in de Gemeente Renkum. Daardoor kunnen leden en donateurs van het Historisch Genootschap Redichem ook naar deze lezing.

Op zaterdag 5 oktober 2019 houdt Geert Maassen een lezing over de materiële schade te Oosterbeek die ontstond als gevolg van de Slag om Arnhem. In de lezing met lichtbeelden bespreekt hij het dorp zoals dat eruitzag na de Slag om Arnhem maar met name na de bevrijding in mei 1945.
Tijd 14.00 uur, zaal open 13.30 uur
Locatie:  Zalencentrum Lebret, Lebretweg 51 te Oosterbeek    
nieuws

Oosterbeek Weverstraat Utrechtseweg
voor de WWII

postkantoor Oosterbeek
rond 1970
Postkantoor Oosterbeek

Januari 2019. Samen met de Stichting Heemkunde in de gemeente Renkum, willen we actie ondernemen om sloop van het voormalige postkantoor aan Plein 1946 in Oosterbeek te voorkomen. De huidige eigenaar wil dit leegstaande, doch bijzondere gebouw vervangen door een gebouw met 32 appartementen voor senioren.
De plannen van de huidige eigenaar zijn o.a. in de krant de Gelderlander uit de doeken gedaan. Er komt dan een gebouw met maximaal 6 verdiepingen, een aanzienlijk groter bouwvolume dan wat er nu staat. Hier nog een andere prent uit de Hoog en Laag. Deze plannen gaven al enkele reacties van omwonenden. Lees ze hier. Het genoemde plan voor Plein 1946 past niet in het actuele bestemmingsplan. Het gaat hier om een vergaande ingreep in het centrum van Oosterbeek dat naar de opvatting van velen eigenlijk al veel eerder getransformeerd had moet worden tot het hart van het dorp Oosterbeek. Wij zijn zeer verontrust over de gang van zaken tot nu toe en hebben dan ook veel waardering voor het initiatief van het Dorpsplatform Oosterbeek over dit onderwerp. Het Dorpsplatform Oosterbeek heeft op 7 maart een eerste hoorzitting georganiseerd.
De Stichting Heemkunde en het Historisch Genootschap Redichem zullen de gemeente verzoeken het voormalig postkantoor alsnog aan te wijzen als gemeentelijk monument.

11 april 2019: volgens de Gelderlander: De gemeente wil zelf de regie nemen over het proces omtrent de plannen, meldt Verstand. ,,Het is te belangrijk om aan anderen over te laten.” De uitbreidingsplannen lijken dus voorlopig in de koelkast te gaan. Totdat de nota wonen door de gemeenteraad is behandeld.

26 juni 2019:maak van het postkantoor een monument

juli 2019, uit de Gelderlander begrijpen we dat er een ander plan is ingediend door de eigenaar.

2 augustus 2019. De erfgoedvereninging Bond Heemschut laat ons weten om dit najaar een waardestelling te laten maken. de Bond Heemschut is voornemens daaropvolgend de monumentenstatus voor het voormalig postkantoor aan te vragen.

27 augustus 2019: Het college van de gemeente Renkum heeft in haar vergadering van 27 augustus besloten het voormalig postkantoor de gemeentelijke monumentale status te geven.
Postkantoor Oosterbeek

Bond HeemschutBeschermd dorpsgezicht: Weverstraat, (Noord+Zuid), 0274/Wikinr.111

Monumenten cie 2010 22 punten

Monumenten cie 2010 10  punten

Monumenten cie 2019 17 punten
postkantoor Oosterbeek
Uit de Hoog en Laag van 14-08-2019
postkantoor Oosterbeek
nieuws

Het Historisch Genootschap Redichem (HGR) heeft in 2018 een tentoonstelling gehouden  (in het Everwijnsgoed) over de geschiedenis van de Nieuweweg.

  Zie de publicaties en verhalen pagina.
Nieuweweg Renkum
HGR Echo's van zes dorpen
.
Drie keer per jaar verschijnt het blad "Echo's van zes dorpen" voor leden en donateurs.

Oudere Echo's zijn hier te koop!

We komen elke maandagavond (behoudens zomer- en kerst-vakantie) bijeen op de Don Boscoschool, aan de Don Boscoweg 19, 6871 DD Renkum. Als je binnen komt loop je rechtdoor naar achteren. Daar is rechts ons lokaal. We zijn er van 20:00 tot 22:00 uur.
Vakantie in de maanden juni tot en met augustus en ook rond Kerst en Oud + Nieuw is er geen bijeenkomst.

de folder van Historisch Genootschap Redichem

Meer op de contact pagina.

Na 1 oktober 2019 verhuizen we naar clubgebouw van de IJsvereniging Vooruit, op de hoek van Onder de Bomen, Nieuweweg, Beukenlaan en Kortenburg.
Op deze website worden cookies gebruikt om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de privacy van de bezoeker. Als vereniging hebben we een privacyprotocol dat u hier kunt in zien. gezicht op Renkum