Historisch Genootschap Redichem  
Wie zijn wij?
Wij zijn een vereniging van Renkumers. We zijn als Historisch Genootschap Redichem (HGR) opgericht op 5 juni 1996. Daarvoor waren we een genealogische vereniging sinds 1983. Het HGR wil de geschiedenis van de 6 dorpen in de gemeente Renkum, levend houden.
bijgewerkt:  november 2019
Lid of Donateur worden.

Samenvatting jaarverslag 2018
Mocht Facebook niet goed openen, meldt u dan eerst gewoon aan bij Facebook op een andere website of pagina. En gebruik dan Facebooks zoekmachine met de term Redichem.

Zo'n 5000 foto's uit onze omgeving op Flickr. Gesorteerd in 81 verschillende albums.
nieuws
In 2020 gaan we ons richten op de vele café's in de gemeente Renkum die er geweest zijn. We zijn reeds begonnen met het verzamelen van het materiaal. Het eerste dat ons opvalt: Er is nu helemaal geen café meer in Renkum! Wat zich nu nog café noemt is 's avonds meer een restaurant. In Doorwerth is er een, en is 's avonds dicht. In Oosterbeek zijn er zes cafés.
nieuws
Ook in 2020 blijven we samenwerken met de Stichting Heemkunde Renkum. Een aantal van hun activiteiten zijn voor onze donateur  toegankleijk. Lees hierover meer in onze Echo's van zes dorpen.
nieuws

Oosterbeek Weverstraat Utrechtseweg
voor de WWII postkantoor Oosterbeek
rond 1970
Postkantoor Oosterbeek

Januari 2019. Samen met de Stichting Heemkunde in de gemeente Renkum, willen we actie ondernemen om sloop van het voormalige postkantoor aan Plein 1946 in Oosterbeek te voorkomen. De huidige eigenaar wil dit leegstaande, doch bijzondere gebouw vervangen door een gebouw met 32 appartementen voor senioren.
De plannen van de huidige eigenaar zijn o.a. in de krant de Gelderlander uit de doeken gedaan. Er komt dan een gebouw met maximaal 6 verdiepingen, een aanzienlijk groter bouwvolume dan wat er nu staat. Hier nog een andere prent uit de Hoog en Laag. Deze plannen gaven al enkele reacties van omwonenden. Lees ze hier. Het genoemde plan voor Plein 1946 past niet in het actuele bestemmingsplan. Het gaat hier om een vergaande ingreep in het centrum van Oosterbeek dat naar de opvatting van velen eigenlijk al veel eerder getransformeerd had moet worden tot het hart van het dorp Oosterbeek. Wij zijn zeer verontrust over de gang van zaken tot nu toe en hebben dan ook veel waardering voor het initiatief van het Dorpsplatform Oosterbeek over dit onderwerp. Het Dorpsplatform Oosterbeek heeft op 7 maart een eerste hoorzitting georganiseerd.
De Stichting Heemkunde en het Historisch Genootschap Redichem zullen de gemeente verzoeken het voormalig postkantoor alsnog aan te wijzen als gemeentelijk monument.

11 april 2019: volgens de Gelderlander: De gemeente wil zelf de regie nemen over het proces omtrent de plannen, meldt Verstand. ,,Het is te belangrijk om aan anderen over te laten.” De uitbreidingsplannen lijken dus voorlopig in de koelkast te gaan. Totdat de nota wonen door de gemeenteraad is behandeld.

26 juni 2019:maak van het postkantoor een monument

juli 2019, uit de Gelderlander begrijpen we dat er een ander plan is ingediend door de eigenaar.

2 augustus 2019. De erfgoedvereninging Bond Heemschut laat ons weten om dit najaar een waardestelling te laten maken. de Bond Heemschut is voornemens daaropvolgend de monumentenstatus voor het voormalig postkantoor aan te vragen.

27 augustus 2019: Het college van de gemeente Renkum heeft in haar vergadering van 27 augustus besloten het voormalig postkantoor de gemeentelijke monumenten status te geven.
Postkantoor Oosterbeek

Bond HeemschutBeschermd dorpsgezicht: Weverstraat, (Noord+Zuid), 0274/Wikinr.111

Monumenten cie 2010 22 punten

Monumenten cie 2010 10  punten

Monumenten cie 2019 17 punten
postkantoor Oosterbeek
Uit de Hoog en Laag van 14-08-2019
postkantoor Oosterbeek
Het Historisch Genootschap Redichem (HGR) heeft in 2018 een tentoonstelling gehouden over de geschiedenis van de Nieuweweg. Er is een dikke PDF verschenen (184 pagina's), die nog steeds wordt bijgewerkt. Deze is te downloaden:

  Zie de publicaties en verhalen pagina.
Nieuweweg Renkum
HGR Echo's van zes dorpen
.
Drie keer per jaar verschijnt het blad "Echo's van zes dorpen" voor leden en donateurs.

Oudere Echo's zijn hier te koop!

We komen bijna elke maandagavond bijeen in het clubgebouw van de IJsvereniging Vooruit, op de hoek van Onder de Bomen, Nieuweweg, Beukenlaan en Kortenburg. We zijn er van 20:00 tot 22:00 uur.
Uitzonderingen: de eerste maandag van de maand en de dagen dat er geschaatst wordt.
Vakantie in de maanden juni tot en met augustus en ook rond Kerst en Oud + Nieuw is er geen bijeenkomst.

de folder van Historisch Genootschap Redichem

Meer op de contact pagina.
Op deze website worden cookies gebruikt om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de privacy van de bezoeker. Als vereniging hebben we een privacyprotocol dat u hier kunt in zien. gezicht op Renkum