Historisch Genootschap Redichem
Historisch Genootschap Redichem
contact
Wie zijn wij:

Voorzitter:
Lies van den Broek, Tamboer 97, 6866 EG Heelsum
Tel. :0317318247, E-mail: liesbroek@live.nl

Secretaris:
 Irma van der Kamp, Schaapsdrift 12, 6871 XB Renkum
Tel.: 0317 - 315505, E-mail: info@genootschapredichem.nl

Penningmeester en donateursadminstratie:
Hans Braakhuis, E-mail: hans@hansbraakhuis.nl

Redactie Echo's van zes dorpen:
Lambert van Gils + Irma van de Kamp: echo@genootschapredichem.nl
Contact met het Historisch Genootschap Renkum, mail naar:

info@genootschapredichem.nl

mail Historisch Genootschap Redichem

Beloningsbeleid: de bestuursleden krijgen geen vergoeding en er zijn geen personeelsleden in dienst.
Lid worden.

Donateurs en leden.


Donateurs ondersteunen onze werkzaamheden en krijgen het blad 'Echo's van zes dorpen" drie keer per jaar.
Leden zijn actieve donateurs, krijgen ook de 3 uitgaven van 'Echo's van zes dorpen" en komen daarnaast elke maandagavond (behoudens zomer- en kerst-vakantie) bijeen op de Don Boscoschool aan de Don Boscoweg 19, 6871 DD Renkum.

Daarnaast kunnen leden en donateurs ook alle activiteiten gratis bezoeken. Zie hiervoor het nieuws op de homepage of onze agenda.

Belangstelling voor het Historisch Genootschap Redichem, of een vraag, kom gewoon op een maandagavond langs. U bent welkom.

Lid of Donateur worden:

Maak een jaarlijkse bijdrage van €10,- (of 17,50 als u verder weg woont, zie verderop) over op bankrekening nr: NL21 ABNA 0483893994 ten name van het Historisch Genootschap Redichem onder vermelding van "Donatie en het betreffende jaar". En stuur een mail met uw aanmelding en uw adres, zodat we weten waar de Echo's bezorgd moeten worden, naar info@genootschapredichem.nl

U wordt altijd lid of donateur voor één heel jaar. Wordt u in januari tot en met september lid of donateur dan krijgt u het laatste nummer van 'Echo's van zes dorpen" gratis. Wordt u in de maanden oktober, november en december donateur, dan krijgt u de nog te verschijnen december uitgave gratis en beschouwen we u als donateur voor het volgende jaar. U kunt elk moment in een jaar opzeggen met een mail naar info@genootschapredichem.nl, uiterlijk in de maand december van een jaar.

Binnen een straal van ca 10 km rond Renkum bezorgen wij de Echo’s persoonlijk bij u aan huis. Als u vanwege de grote afstand, de Echo’s per post ontvangt, verzoeken wij u er met uw donatie rekening mee te houden dat de portokosten alleen al ruim € 7,50 per jaar bedragen, voor 3 Echo’s.


Echo van zes dorpen
de flyer van Historisch Genootschap Redichem

Flyer brochure Historisch Genootschap Redichem

Als vereniging informeren we de leden via de mail voor activiteiten die we niet in de "Echo's van zes dorpen" hebben kunnen publiceren. Wilt u geen gebruik meer maken van deze service, dan kunt u een mailtje sturen naar info@genootschapredichem.nl. U wordt dan verwijderd uit het email-adressenbestand.

Als vereniging hebben we een privacyprotocol dat u hier kunt in zien.

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken of bewaren, voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens, ook wel bekend als GDPR). Niet voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving kan een boete opleveren .


We komen elke maandagavond (behoudens zomer- en kerst-vakantie) bijeen op de Don Boscoschool, aan de Don Boscoweg 19, 6871 DD Renkum. Als je binnen komt, loop je rechtdoor naar achteren. Daar is rechts ons lokaal. We zijn er van 20:00 tot 22:00 uur.
Vakantie in de maanden juni tot en met augustus en ook rond Kerst en Oud + Nieuw is er geen bijeenkomst.

Belangstelling voor het Historisch Genootschap Redichem, of een vraag, kom gewoon op een maandagavond langs. U bent welkom.


Loop in de hal naar achteren. Het lokaal dat we (mede) gebruiken zit achter de trap, de deur is nu net niet te zien.
We komen bijeen op de Don Boscoschool, aan de Don Boscoweg 19, 6871 DD Renkum.


Hier is de ingang van ons lokaal wel te zien.
HGR Renkum
Opname gemaakt tijdens een goed bezochte bijeenkomst in november 2015.
Ere-leden:
Johan van Galen (1921-1992) cursusleider genealogie van de Atak en initiatiefnemer Genealogisch en Historisch Genootschap Redichem;
Henk W. Heufkens (1930-1996) en
Cees Burgsteijn (1929-2002) voormalig voorzitter.ontwerp + beheer website: Hans Braakhuis