Historisch Genootschap Redichem

Historisch Genootschap Redichem

contact en donateur of lid worden
Wie zijn wij:

Voorzitter:
Lies van den Broek, Tamboer 97, 6866 EG Heelsum
Tel. :0317318247, E-mail: liesbroek@live.nl

Secretaris:
 Irma van der Kamp, Schaapsdrift 12, 6871 XB Renkum
Tel.: 0317 - 315505, E-mail: info@genootschapredichem.nl

Penningmeester en donateursadminstratie:
Hans Braakhuis, E-mail: hans@hansbraakhuis.nl

Redactie Echo's van zes dorpen:
Lambert van Gils + Irma van de Kamp: echo@genootschapredichem.nl
Contact met het Historisch Genootschap Renkum, mail naar:

info@genootschapredichem.nl

mail Historisch Genootschap Redichem

Beloningsbeleid: de (bestuurs)leden krijgen geen vergoeding en er zijn geen personeelsleden in dienst.
Lid worden.

Donateurs en leden.


Donateurs ondersteunen onze werkzaamheden en krijgen het blad 'Echo's van zes dorpen" drie keer per jaar.
Leden zijn actieve donateurs, krijgen ook de 3 uitgaven van 'Echo's van zes dorpen" en komen daarnaast elke maandagavond (behoudens zomer- en kerst-vakantie) bijeen in het clubgebouw van de Renkumse IJsbaanverening

Daarnaast kunnen leden en donateurs ook alle activiteiten gratis bezoeken. Zie hiervoor het nieuws op de homepage.

Belangstelling voor het Historisch Genootschap Redichem, of een vraag, kom gewoon op een maandagavond langs. U bent welkom.

Lid of Donateur worden:

Maak een jaarlijkse bijdrage van €10,- (of 17,50 als u verder weg woont, zie verderop) over op bankrekening nr: NL21 ABNA 0483893994 ten name van het Historisch Genootschap Redichem onder vermelding van "Donatie en het betreffende jaar". En stuur een mail met uw aanmelding en uw adres, zodat we weten waar de Echo's bezorgd moeten worden, naar info@genootschapredichem.nl

U wordt altijd lid of donateur voor een heel kalenderjaar. Wordt u in januari tot en met september lid of donateur dan krijgt u uiteraard alle uitgaven van de 'Echo's van zes dorpen" van dat jaar. Wordt u nieuw lid of donateur in de maanden oktober, november of december, dan krijgt u de nog te verschijnen (of zojuist verschenen) decemberuitgave gratis en beschouwen we u als donateur voor het hele volgende jaar. U kunt elk moment in een jaar opzeggen met een mail naar info@genootschapredichem.nl, uiterlijk in de maand december van een jaar.

\Wij bezorgen de Echo's aan huis binnen de gemeenten Renkum, Ede, Wageningen en Heteren. Daarbuiten bezorgen wij de Echo's per post. Wij verzoeken u er met uw donatie rekening mee te houden dat de portokosten alleen al ruim € 7,50 per jaar bedragen, voor de 3 Echo’s.

Echo van zes dorpen
de flyer van Historisch Genootschap RedichemAls vereniging informeren we de leden via de mail voor activiteiten die we niet in de "Echo's van zes dorpen" hebben kunnen publiceren. Wilt u geen gebruik meer maken van deze service, dan kunt u een mailtje sturen naar info@genootschapredichem.nl. U wordt dan verwijderd uit het email-adressenbestand.

Als vereniging hebben we een privacyprotocol dat u hier kunt in zien.

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken of bewaren, voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens, ook wel bekend als GDPR). Niet voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving kan een boete opleveren.

IJsverenining Vooruit Renkum
hier zijn onze bijeenkomsten
Belangstelling voor het Historisch Genootschap Redichem, of een vraag, kom gewoon op een maandagavond langs. U bent welkom.

We komen bijna elke maandagavond bijeen in het clubgebouw van de IJsvereniging Vooruit, op de hoek van Onder de Bomen, Nieuweweg, Beukenlaan en Kortenburg. Ingang aan de Kortenburg. We zijn er van 20:00 tot 22:00 uur.
Uitzonderingen: de eerste maandag van de maand, de dagen dat er geschaatst wordt en de zomer- en kerstvakantie.

Coronasluiting


IJsvereniging Vooruit Renkum
HGR Renkum
Opname gemaakt tijdens een goed bezochte bijeenkomst in november 2015.
Ere-leden:
Johan van Galen (1921-1992) cursusleider genealogie van de Atak en initiatiefnemer van het Genealogisch en Historisch Genootschap Redichem;
Henk W. Heufkens (1930-1996),
Cees Burgsteijn (1929-2002) en
Fien Bos.ontwerp + beheer website: Hans Braakhuis