Historisch Genootschap Redichem
JAARVERSLAG HGR 2018 (samenvatting)

Meest opvallende gebeurtenissen

Onze verhuizing naar de Don Boscoschool per 9 maart.
De komst van Irma van de Kamp-Hosmus als actief lid.
Het grote aantal presentaties en excursies door ons (Lies en Hans).
De zeer geslaagde tentoonstelling over de Nieuweweg.
De groei van de content op de HGR website.
De groei van het aantal donateurs van 167 naar 190 per 31 december.

Reguliere bijeenkomsten
HGR heeft elke maandagavond een clubbijeenkomst gehad m.u.v. de zomermaanden juni t/m augustus, d.w.z 36 clubbijeenkomsten. 16 November was het jaarlijkse uitje, dit keer naar De Canon van Nederland in het Openlucht Museum
Documenten en foto’s digitaliseren, archiveren en publiceren

De mappenstructuur (“archiefboom”) van het HGR, die per 1-1-2018 vernieuwd is, bevat nu al meer uit de oude albums (van de HGR laptop) met digitale documenten, maar nog steeds zijn daar ca 10.000 documenten die “omgekat” moeten worden. Dat kost veel tijd omdat al die documenten niet benoemd/beschreven zijn en dus niet voor zoekmachines toegankelijk. Steeds meer raakt echter in de nieuwe structuur verwerkt. Er staan nu meer dan 10.000 documenten (incl. foto’s) in het HGR-systeem gerubriceerd. In totaal staan dus nu meer dan 20.000 documenten op 2 mobiele harde schijven (back-ups van elkaar).
Onder “Oude Foto’s” (op Flickr) stonden per 31 december beschreven foto’s op onze website:
in 2015 ca 2700,
in 2016 ca 4700,
in 2017 5463 en
in 2018 7309 foto’s in 80 albums gerubriceerd per thema. Alle foto’s zijn tevens in 140 bronmappen gesor-teerd, bijv. Collectie Fien Bos: 1022 foto’s met 1213 views en Collectie HGR: 1858 foto’s met 531 views.

Volgens mijn telling is naar die foto’s per 01-02-2019 in totaal 25.930 keer gekeken. Flickr geeft de volgende statistiek: Historisch Genootschap Redichem,  30 Followers; 7,309 Photos; Photostream: 21,869 views; Albums: 33,647 views; 11.38GB of unlimited used

Facebook
Per 31 december 2017 had onze Facebookpagina 1174 likers en 1.182 volgers. Dit aantal groeide nauwelijks (+38), waarschijnlijk om 2 redenen: a/ de wereldwijde ontwikkelingen rondom Facebook waardoor veel mensen afhaakten (maar de winst van Facebook steeg) en b/ onze eigen activiteit op Facebook aanzienlijk is teruggelopen (minder postings door ons zelf (vooral Lies en Lambert minder. Gelukkig is Fien steeds actiever geworden op Facebook)
Er stonden per 31 december 2966 foto’s op Facebook (was 2712) die door HGR gepost zijn en in 72 albums (was 68) gesorteerd. Bovendien zijn door anderen in totaal 388 foto’s toegevoegd (was 397, waar zijn die 9 foto’s naar toe?).
Zichtbaarheid op straat of in de pers

Onderstaande 24 (was 18) activiteiten waren veelal publiek waarneembaar. Bij Parenco en bij de Airborne landingen hadden we een eigen stand.

Publiciteit voor diverse activiteiten (lezingen, tentoonstellingen) vond plaats via onze Echo’s en Facebook-pagina. Bovendien hebben we in 2 digitale kranten (Hoog en Laag en Stad Wageningen) een artikel geplaatst t.b.v. TT Nieuweweg.

Er heeft 1 artikel in de Gelderlander gestaan i.v.m. onze verhuizing naar Don Bosco.

We hebben meerdere keren een (bcc) mail gezonden aan onze leden en donateurs. De e-mail adressenlijst van de donateurs en leden, wordt alleen gebruikt om te informeren over actuele zaken, waar de Echo's van 6 dorpen niet in voorziet. Zo hebben we een ieder bericht over de Nieuweweg wandeling, excursie naar de bierkelder en de house warming party. We hebben van 44% van de leden en donateurs een mail-adres. We hebben geen verzoeken gehad om het mail-adres daar niet meer voor te gebruiken (privacy)
Airbornedagen Renkum 21-22 september: Bijdrage aan Renkum Leeft: fototentoonstelling over Airborne en de Brandweer Renkum Heelsum.

zaterdag 17 maart 2018, 10:00 - 12:00 uur Excursie rond het Jagershuis, verzamelen parkeerplaats Kasteel Doorwerth.

Vrijdag 19 oktober 2018, 18:30 uur. Excursie in de bierkelders van brouwerij de Bok o.l.v. Ruud Schaafsma.

Airbornedagen Renkum 21-22 september; Het HGR heeft een stand tijdens de airbornedagen van Renkum Leeft bij de kruising Bennekomseweg, Telefoonweg Renkum 16.
Airbornedagen Renkum 21-22 september; HGR leverde de verlichtingsinstallatie voor de feesttent!

donderdag 26 april 2018 Workshop voor schrijvers aan het boek over Renkum en Heelsum van Buurtzorg. Van 19:00 tot 21:00 op het O.N.O.

16 november; HGR uitje naar De Canon van Nederland in het Openlucht Museum

30 januari 2018, 19:00 uur Presentatie van het HGR op de Rijnhof.

donderdag 3 mei 2018, van 19:00 tot 21:00 uur op het O.N.O.
In samenwerking met Buurtzorg een presentatie van foto's van het vroegere Renkum door Lies van den Broek. De avond is speciaal bedoeld voor hun, die herinneringen willen op schrijven en voor vertellers die herinne-ringen willen delen.
Donderdag 11 september, om 19:00 uur. HGR lezing in de Rijnhof, Dorpsstraat 50 te Renkum, dit keer over Westerbouwing.

26 mei 2018 Vertellingen: HGR verzorgt een van de vele activiteiten op de Dag van het Renkums Beekdal: Vertellingen bij de vlonder.

zaterdag 9 juni HGR stand op Open Dag Parenco i.s.m. de Pilogroep: bemensen stand op oude Veerweg achter de fabriek

19, 20 en 24 september Historische Schuilkelder: begeleiden van groepen 7 en 8 van alle Renkumse Basisscholen.

19 januari Begraafplaatswandeling met Batho Hendriksen van Terebint 20.
vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018; We verhuizen naar de Don Boscoschool. Het Oranje Fonds organiseert NLdoet. Het HGR doet zoals elk jaar, weer mee.

dinsdag 13 maart 2018, vanaf 17:20 uur, met herhalingen tot 23:20 u. Omroep Gelderland over Renkum: film in de serie "Ons Dorp". De film over Renkum is opgenomen in 1960, het commentaar bij deze film is van enkele HGR leden-donateurs.

maandag 9 april 2018; "house warming party". We draaien oude films en tonen oude foto's. Van 20:00 tot 22:00 uur: Don Boscoschool
16 mei 2018 Kees en Lambert hebben meegedaan aan een workshop voor dorpswandelingen van de gemeente Renkum om te leren de app te vullen. Sluit aan bij straatnamenplan Kees. Sluit aan bij subsidieaanvrage ANWB -> ingediend, niet toegekend. Uiteindelijk niets gedaan met de app.