Historisch Genootschap Redichem
Historisch Genootschap Redichem
Nieuweweg bijgewerkt op 22 augustus 2018.
Het Historisch Genootschap Redichem (HGR) maakt voor 26 augustus 2018 een tentoonstelling (in het Everwijnsgoed) over de geschiedenis van de Nieuweweg. We zijn begonnen documenten, foto’s en verhalen te verzamelen over de vroegere huizen, bedrijven en van bewoners van de Nieuweweg. Bij alle bewoners van de Nieuweweg is aangebeld, c.q een folder in de bus gedaan met een uitnodiging voor 23 oktober 2017, de “inspiratiebijeenkomst” in Overweide.

We hebben afspraken gemaakt met de aanwezigen over hoe we elkaar gaan informeren. Zo zijn we een mailinglijst begonnen voor de bewoners van de Nieuweweg.
We hebben op 16 april de bewoners een groot aantal oude ansichten van de Nieuweweg laten zien. Op 3 juli 2018 waren op bezoek bij de Nieuweweg 14 te Renkum. Daarna een wandeling over de Nieuweweg waarbij verteld werd over de laatste nieuwtjes van onze zoektocht naar de geschiedenis van de Nieuweweg.

Naast de tentoonstelling in het Everwijnsgoed, komt er eind 2018 ook een publicatie voor de donateurs van Redichem over de Nieuweweg. We weten nu al dat het verhaal over de Nieuweweg niet af is. We dachten de BAG als een van de uitgangspunten te kunnen gebruiken, helaas, te veel fouten. Ook de frequente hernummering van de huisnummers, zowel even als oneven, maakt het zoeken naar wat hoort bij wat, moeilijk. Het ontbreken van een bevolkingsregistratie en het archief van Bouwen en Wonen van voor 1945, maakt het in Renkum altijd moeilijk, maar dat wisten we al.
Niet alle woningen van de Nieuweweg worden beschreven.

Welke wel, en welke niet? Woningen waarbij we hulp kregen van (oud)bewoners, zijn allemaal opgenomen. Woningen met historisch materiaal, zoals Villa Anna, zijn opgenomen. De woningen die beschreven zijn in 1995 door Annelies Hoogmoed (“Schoutambt en Heerlijkheid” van  Heemkunde in maart 1995), zijn opgenomen. Het HGR is een vrijwilligers organisatie. We kunnen niet voor elke woning naar het Kadaster om daar alles voor elke woning uit te zoeken. Een bewoner kan zelf ook doen. Vraag het Kadaster om alle tekeningen, registers, enz. aangaande een woning op te zoeken, te kopiŽren en naar betrokkene te versturen. vraag eerst wel om een offerte. Ken meerdere personen die zoiets gedaan hebben. En dan ben je er nog niet. De relatie tussen alle stukken ontbreekt. Hier een PDF met meer zelfzoek informatie.

De Nieuweweg lag oorspronkelijk in Heelsum en wordt tegenwoordig de Doornenkampseweg genoemd. Op de kadastrale kaart van de Gem. Renkum blad 2 uit de periode 1890 - 1907 (GA77) is dit te zien. De actuele Nieuweweg in Renkum heeft ook andere namen gehad. Zoals Kortenburgsche Laan. In 1920 de Grunsfoortschelaan.

Heeft u op- en aanmerkingen, aanvullingen, graag: info@genootschapredichem.nl
De BAG gegevens van de Nieuweweg in 2017
Een verbeterde versie met de BAG gegevens is te zien op de tentoonstelling.
Vorig jaar hebben we foto's gemaakt van alle woningen aan de Nieuweweg, vanaf de openbare weg. Deze foto's staan hier.

We hebben ook een mapje met heel veel oudere foto's, daarvan gaan we enkelen in een extra "Echo van zes Dorpen" ten tijde van de tentoonstelling publiceren.

Uit de BAG halen we de jaren waarin een woning betrokken werd. Het jaartal voor de BAG is gelijk aan de WOZ datum. In de BAG staan fouten, ook voor de Nieuweweg. Zes fouten hebben we intussen al ontdekt.

Van de Veldheimweg hebben we info over de wordingsgeschiedenis. Idem voor de panden op beide hoeken aan de Dorpsstraat. Ook de Beukenlaan 1 heeft relaties met de Nieuweweg.

Alvast een overzichtje van voormalige kloosters, pensions, e.d.
Blauwe Ceder dienstwoning ONO Nieuweweg 28
Lucht en Licht Haverkorn van Rijsewijk Nieuweweg 25
Zonnewende Haverkorn van Rijsewijk Nieuweweg 14
verdwenen villa Haverkorn van Rijsewijk Dorpsstraat 158

kamer verhuur Nieuweweg 18
Villa Anna kamer verhuur Nieuweweg 19 + 21
Veldheim kamer verhuur Veldheim Nieuweweg 4

kamer verhuur Nieuweweg 20
Zonnewende kamer verhuur Nieuweweg 14
Grunsfoort, Artist Residence kamer verhuur Nieuweweg 31
Bosch en Heide kinder pension Nieuweweg 5
Zrs Franciscanessen van Denekamp klooster Veldheimweg 2
Zrs Franciscanessen van Denekamp klooster Nieuweweg 5
Zrs Franciscanessen van Denekamp klooster Veldheim Nieuweweg 4
Bosch en Heide pension Nieuweweg 5
D. Maters pension Nieuweweg 7
Alidahove pension Nieuweweg 23
Pension Marjantha pension Nieuweweg 25
Van Wijck-Conijn Stichting school Nieuweweg 5
idem school Nieuweweg 3
idem school Nieuweweg 3a

Een uitsnede van een kaart van Hemmo Bos uit 1891 (dank aan Geert Nijland). De Nieuwe Weg staat er dan al op, inclusief Soeterbeeck, de villa van Van Wijck, meerdere boerderijtjes en  de Villa Nuova, later Veldheim genaamd.
Nieuweweg expositie in het Everwijnsgoed
Opname van de Everwijnsgoed tentoonstelling in 2017.
PDF van de publicatie: Historische gids Nieuweweg

Historische Gids Nieuweweg

De PDF is in december 2018 beschikbaar voor leden / donateurs van het Historisch Genootschap. Zie de december Echo's van zes dorpen. In te zien tijdens de tentoonstelling.
Echo van zes dopen HGR 2018
Voor leden en donateurs een gratis extra dubbeldikke Echo's van zes dorpen. Vanaf 25 augustus 2018 in de brievenbus. In te zien zien tijdens de tentoonstelling.