Historisch Genootschap Redichem
Historisch Genootschap Redichem
publicaties en verhalen Als donateur krijgt u drie 'Echo's van zes dorpen" per jaar. Maak een jaarlijkse bijdrage van €10,- over op bankrekening nr: NL21 ABNA 0483893994 ten name van het Historisch Genootschap Redichem onder vermelding van "Echo". En stuur een mail met uw adres.
Prijs losse nummers: €3,50.
Oorlogsslachtoffers fam. Böhmer ea Mariahof
Historische gids Nieuweweg.
 
In PDF (alleen voor leden en donateur van het HGR) is verschenen een uitvoerige publicatie over de geschiedenis en bewoning van de Nieuweweg. In de december 2018 uitgave "Echo van zes Dorpen" staat de downloadlink. Nieuwe leden en donateurs krijgen de link als we een emailadres hebben. Gratis en ruim 180 pagina's.

Historische Gids Nieuweweg Renkum
Uit de inhoudsopgave:

    1.    Inleiding.    1
        a.    De pré-kadasterkaart uit 1814.    2
    2.    Historische achtergrond van de omgeving rond de Nieuweweg.    3
    3.    Teksten van Wes Beekhuizen en E.J. Demoed.    11
    4.    Annelies Hoogmoed: Veld, Veldheim Veldheimweg.    13
        a.    Het perceel van Roelof Jansen.    13
        b.    Huis in het Veld 1856 - 1890.    14
        c.    De heer en mevrouw Van de Moolen.    16
        d.    De aanleg van de Nieuweweg.    20
        e.    Villa Nuova.    20
        f.    Sloop villa Nuova.    22
    5.    De bewoners van Huize Veldheim.    26
        a.    De familie Beuker.    26
        b.    Broer en zus Hendrik en Hendrika Blokhuis.    27
        c.    De heer en mevrouw Lensvelt.    29
        d.    De familie Boom    30
        e.    De families Donker en Mesker.    33
        f.    De oorlogsjaren.    38
        g.    Na de oorlogsjaren.    40
        h.    De afbraak van Veldheim    40
        i.    De Veldheimweg en de bouw van de woningen    43
    6.    Bebouwing ter hoogte van de Nieuweweg.    46
        a.    Villa Soeterbeeck, nu Dorpsstraat 159 - 161(a)    46
        b.    Verdwenen Nieuweweg 2    56
        c.    Villa Weltevreden, Dorpsstraat xxx    58
        d.    De drie woningen aan het begin van de Nieuweweg, 2, 4 en 6    59
        e.    Verdwenen Ceacilialaan    60
        f.    Dorpsstraat 160, voormalige pastorie    62
        g.    Beukenlaan 1    64
        h.    Woning aan de Groenendaalseweg, D125 en 347    68
        i.    De situatie in 1884 Kadaster sectie C.    69
    7.    De Haverkorn van Rijsewijk huizen: Nieuweweg 14, 29, e.a.    70
        a.    Genealogie dr. C. Th. Haverkorn van Rijsewijk.    70
        b.    Dr. C. Th. Haverkorn van Rijsewijk komt naar Renkum.    72
        c.    Dr. C. Th. Haverkorn van Rijsewijk gaat bouwen.    73
        d.    Afbouw van de woningen.    73
    8.    De huisnummers aan de Nieuweweg.    75
        a.    De BAG    75
        b.    Hernummering    77
        c.    Hernummering oneven nummers    78
        d.    Hernummering even nummers    78
        e.    Hernummering rond 1951    78
    9.    De woningen aan de Nieuweweg.    80
        a.    Nieuweweg 1    80
        b.    Nieuweweg 2    82
        c.    Nieuweweg 3    83
        d.    Nieuweweg 3 A    85
        e.    Nieuweweg 4    91
        f.    Nieuweweg 5    92
        g.    Nieuweweg 6    104
        h.    Nieuweweg 7    106
        i.    Nieuweweg 8    109
        j.    Nieuweweg 9    110
        k.    Nieuweweg 10 + 12, voormalig Huize Veldheim    111
        l.    Nieuweweg 11    112
        m.    Nieuweweg 12    112
        n.    Nieuweweg 13    113
        o.    Nieuweweg 14    114
        p.    Nieuweweg 15    117
        q.    Nieuweweg 17    118
        r.    Nieuweweg 17a    118
        s.    Nieuweweg 18    119
        t.    Nieuweweg 19 en 21    122
        u.    Nieuweweg 20    134
        v.    Nieuweweg 22    135
        w.    Nieuweweg 23    136
        x.    Nieuweweg 24    142
        y.    Nieuweweg 25    143
        z.    Nieuweweg 26    145
        aa.    Nieuweweg 27    146
        bb.    Nieuweweg 28    147
        cc.    Nieuweweg 29    150
        dd.    Nieuweweg 31    154
        ee.    Nieuweweg 33    155
        ff.    Nieuweweg 35    157
        gg.    Bijzondere bomen aan de Nieuweweg    158
        hh.    Evacuatielijst gemeente Barneveld    160
    10.    Vroeger bij en op de Nieuweweg    161
    11.    Echo’s van de Nieuweweg.    165
    12.    Functie van de woningen.    170
        a.    Schilders.    171
    13.    Entrepreneurs.    172
        a.    Roelof Jansen    172
        b.    Koning Willem III    172
        c.    Hendrik van Scherrenburg    173
        d.    Dr. Haverkorn van Rijsewijk en de familie Mees    175
        e.    Mej. Bödeker    176
    14.    Foto’s.    180
Het Renkums veer.
Verschillende HGR publicaties, aangevuld met Wikipedia
Het HGR was de initiatiefnemer voor de Renkumse Open Monumentendagen, mede opgezet met behulp van 5 Dorpen in't groen en Ruud Schaafsma.
Pilo Jufferswaard Renkum
Tijdens de Open Monumentendagen 2017 werd een Pilo boek gepresenteerd. Over het ontstaan en bebouwing in de Jufferswaard: “Pilo: feiten en verhalen”, historische studie aangevuld met opgetekende mondelinge geschiedenis-verhalen". Het Pilo boek is te koop voor €6,- (excl. porto), rechtstreeks via ons (info@genootschapredichem.nl) of bij de Bruna in de Dorpsstraat te Renkum.

Open Monumentendag Jufferswaard

De Open Monumentendagen 2017 in de Jufferswaard
Bivakkeertocht Renkum 1942 Tijdens de Open Monumentendagen 2017 werd een dubbeldagboek "Bivakkeertocht Renkum 1942" gepresenteerd en is te koop voor €7,- (excl. porto), rechtstreeks via ons (info@genootschapredichem.nl) of bij de Bruna in de Dorpsstraat te Renkum.

  Het dubbel dagboek van Annie en Narda van Diessen geeft een tijdsbeeld van de oorlogsperiode, nog vóór de verschrikkingen van het einde van de 2e wereldoorlog in Renkum. Maar toch, in een Renkum dat al getekend was door voedselbonnen, de fietsen-roof, NSB-ers, de eerste evacuaties, de verdwenen joden en natuurlijk de nabijheid van de Grebbeberg. De steenoven, waar deze meisjes met nog 2 vriendinnen bivakkeerden, lag al stil op last van de bezetter, wegens gebrek aan brandstof en door de geringe vraag naar bakstenen. Vliegveld Deelen, gebouwd met bakstenen uit de Jufferswaard, was gereed. Annie en Narda schetsen dit tijdsbeeld vanuit het perspectief van 4 stoere meiden uit Zwolle, die inmiddels hun MULO-diploma’s hebben en aan de start naar hun volwassen leven staan. Ze staan positief in het leven en doen ironisch over de bezetting en “onze beschermers”. En ook heel praktisch, ze gebruiken uitdrukkingen als “…in de oorlog”, alsof het geen oorlog was. Het leven ging door.
De moord op de Keijenberg 1910

gepubliceerd februari 2017
Hier woonden de Pulle's
Leeuwenstraat Renkum Een onderzoek in 2016 van de leden van HGR naar de bebouwing en bewoning van de Renkumse Leeuwenstraat.

Uitverkocht.
De verhalen van Gerard van der Schouw (1928-2016) maart 2001: Luchtlanding en bevrijding. Renkum, 1944/45

april 2002: Schouwburcht, 60 jaar na dato

juni 2013: Wonen in een historische kelder: September 1944

juni 2013: Mobilisatie en evacuatie 1940

juni 2013: De evacuatie looproute 1944

oktober 2013: Samenvatting Luchtlandingen Renkum 1944

januari 2014: Onder granaatvuur geboren (18 september 1944)Echo's van zes dorpen: HGR oudere Echo's van het HGR
Klik hier en lees de oudere "Echo's van zes dorpen".

facebook Historisch Genootschap Redichem


De Jufferswaard
Wilt u zelf zoeken naar uw eigen geschiedenis, de geschiedenis van uw woning, o.i.d.: Een van onze leden heeft een PDF gemaakt met veel tips en te gebruiken websites.

historisch zoeken op het www
Historisch zoeken op het www thuis.
Boekenlijst in Excel:  ± 1850 historische boeken over de Renkumse dorpen.

historische + heemkundige boeken
leden van het HGR op zoektocht in de studiezaal van het Gelders Archief Leden van het HGR aan het werk in de studiezaal van het Gelders Archief.
  .